Pjetër Meshkalla Institute
School of the GesuitiEducazione Network
sqiten
facebookTwitterGoogle+

Regjistrimet per vitin 2021-2022 Formulari i regjistrimit online.

 

Gjimnazi “Atë Pjetër Meshkalla” hap regjistrimet online për konkursin e pranimit në klasën e 10-të të vitit shkollor 2021-2022. Regjistrimet do të bëhën nga data 05 prill deri me dt. 23 prill 2021.

Për tu regjistruar klikoni linkun e mëposhtëm:

https://forms.gle/KFa3QsMVFg1Uypjq9

 

Close notification

GesuitiNetwork - Cookie Policy

This website uses cookies to improve our services and your user experience. By continuing your navigation without changing your browser settings, you agree to receive cookies from our website. For more information visit this page.