Pjetër Meshkalla Institute
School of the GesuitiEducazione Network
sqiten
facebookTwitterGoogle+

Oraret dhe organizimi

ORARET E MËSIMIT (E HËNË- E PREMTE)

Sipas udhezimeve te MAS per vitin shkollor 2019-2020 shkolla operon me dy turne sipas ketyre orareve:

Turni I                                           Turni II

ORA I          8.00-8.30                ORA I                    11.45-12.15

ORA II        8.32-9.02                 ORA II                  12.17-12.47

ORA III       9.06-9.36                ORA III                 12.51-13.21

ORA IV       9.38-10.08              ORA IV                 13.23-13.53

ORA V        10.13-10.43              ORA V                   13.58-14.28

ORA VI      10.45-11.15               ORA VI                  14.30-15.00

 

Stafi edukativ