Pjetër Meshkalla Institute
School of the GesuitiEducazione Network
sqiten
facebookTwitterGoogle+

Regjistrimet per vitin 2021-2022 Formulari i regjistrimit online.

 

Gjimnazi “Atë Pjetër Meshkalla” hap regjistrimet online për konkursin e pranimit në klasën e 10-të të vitit shkollor 2021-2022. Regjistrimet do të bëhën nga data 05 prill deri me dt. 23 prill 2021.

Për tu regjistruar klikoni linkun e mëposhtëm:

https://forms.gle/KFa3QsMVFg1Uypjq9