Pjetër Meshkalla Institute
School of the GesuitiEducazione Network
sqiten
facebookTwitterGoogle+

FTESË E HAPUR- Dhënie me qera e ambientit dhe ushtrim i aktivitetit për Bar.

FTESË E HAPUR

Objekti : Dhënie me qera e ambientit dhe ushtrim i aktivitetit për Bar.

Gjimnazi “Atë Pjeter Meshkalla” në misionin e saj për të ofruar një ambient të sigurt dhe të shëndetshëm, kërkon që të sigurojë edhe një shërbim cilësor për ofrimin e pijeve dhe ushqimeve për nxënësit dhe bashkësinë edukuese.

Për këtë, gjimnazi ‘’Atë Pjetër Meshkalla’’ shpall këtë ftesë të hapur për të gjithë të interesuarit për të ofruar shërbimin e Bar-it në shkollë. Ky shërbim nuk përfshin shërbimin e ofrimit të vaktit të drekës, por vetëm ushqime dhe pije që shërbehen për nxënësit, gjatë kohës së pushimeve të mëdha, sipas strukturës së shkollës. Shkolla vë në dispozicionin tuaj ambientin e përshtatshëm, të arreduar për ushtrimin e aktivitetit.

Disa orentime:

1. Të dhënat e kërkuara të të Ftuarit (Person Fizik / Juridik):

a. pajisje me certifikatë regjistrimi të personit të tatueshëm;

b. liçencë në profilin e aktivitetit që do të ushtrojë;

c. kurrikulum i eksperiencës në profilin e aktivitetit që do të ushtrohet duke marrë parasysh edhe pjesëmarrjen në pritje, koktejle e aktivitete të ndryshme.

2. Produktet e ofruara nga i ftuari

Nomenklatura e produkteve (emërtimi i tyre, përbërja, gramatura, çmimi) duke marrë parasysh edhe Urdhërin Nr. 336 e datës 14.07.2021, PËR MIRATIMIN E RREGULLORES PER STANDARDET E USHQIMIT NË MJEDISET E INSTITUCIONEVE ARSIMORE PARAUNIVERSITARE’,

3. Përgjegjësia e të ftuarit mbi produktin që ofron

a. ofrim i produktit cilësor dhe respektim i datave të skadencës;

b. furnizim i vazhdueshëm dhe në kohë, në mënyrë që malli i ofruar të jetë gjithmonë i freskët.

4. Periudha dhe orari i ushtrimit të aktivitetit

Periudha e ushtrimit të aktivitetit në Bar do të jetë nga muaji Shtator deri në muajin Qershor sipas kalendarit të përcaktuar nga Ministria e Arsimit dhe Drejtoria e Shkollës, në fashën orare 09:15 – 14:00.

5. Qëllimi i ushtrimit të aktivitetit

Ushtrim aktiviteti vetëm për qëllimin e caktuar – shërbimin në Bar ofruar personelit të brendshëm të shkollës dhe për nismat që do të zhvillohen në shkollë.

6. Zbatimi i rregullave të higjenës

a. sterilitet në ambient (pastrim ambienti, i vazhdueshëm me disinfektantë);

b. sterilitet në servirjen e produktit (në ushqime);

c. sterilitet në objektet e përdorura për servirje (peceta; enë – lugë, pirunj, thikë, pjata).

7. Përgjegjësia e të Ftuarit në drejtimin e aktivitetit

a. komunikim brenda normave të etikës;

b. servirje e rregullt e produktit ndaj klientit, nga dy persona të stafit gjatë pushimeve të mëdha që shkolla cakton.

c. vendosje e kasës fiskale për produktin e servirur.

8. Afati i kontratës

Kontratë me afat 1 (një) – vjeçar, sipas kushteve të pasqyruara në kontratën që do të hartohet mes palëve.

 

Të interesuarit duhet të dërgojnë dokumentacionin (pikat 1 dhe 2 tek orientimet e mësipërme) në adresën elektronike shkolla@meshkalla.edu.al deri me dt. 21/08/2023, ku pas shqyrtimit të dokumentacionit, do të kontaktohen nga shkolla për procedurat e rrallës.

Chiudi notifica

Gesuitinetwork - Normativa Cookies

I cookies servono a migliorare i servizi che offriamo e a ottimizzare l'esperienza dell'utente. Proseguendo la navigazione senza modificare le impostazioni del browser, accetti di ricevere tutti i cookies del nostro sito. Qui trovi maggiori informazioni