Pjetër Meshkalla Institute
School of the GesuitiEducazione Network
sqiten
facebookTwitterGoogle+

Salla Multimediale

Salla Multimediale është një sallë me rreth 30 vende e cila është e pajisur mjetet e nevojshme për prezantime audio-vizive. Kjo sallë përdoret zakonisht   për aktivitete tjera të nxënësve apo të pedagogëve të cilat zhvillohen në grupe të vogla. Këtu mund të përmendim  prezantimet formuese të pedagogëve, prezantimet e ndryshme të nxënësve dhe Cineforumin.

Salla multimediale

Salla multimediale

Struktura